Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2015

3138 3992 390
Reposted fromuoun uoun via169cm 169cm
9248 5c1e 390
Reposted fromwzruszenia wzruszenia via169cm 169cm
6427 59f9 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte via169cm 169cm
4867 2685 390
Reposted fromcaraseen caraseen via169cm 169cm
2707 3e5e 390
Reposted fromrisky risky via169cm 169cm

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty via169cm 169cm
Reposted fromkjn kjn via169cm 169cm
6573 9ab7 390
Reposted frommaking-love making-love viaIntensely Intensely
0073 5a73 390
Reposted frompesy pesy viaIntensely Intensely
"Pierwszy sekret szczęścia to emocjonalna niezależność. Wiesz, co mam na myśli? Nie można oczekiwać, że szczęście da ci druga osoba, albo że ona uczyni cię szczęśliwą. Nie możesz nawet oczekiwać, że pozwoli ci być szczęśliwą, jakbyś musiała prosić o pozwolenie czy coś. Trzeba swoje szczęście stworzyć samemu, w środku i nie pozwolić, by ktokolwiek je tknął albo odebrał".
— Sharon Owens - Siódmy sekret szczęścia
Reposted fromtowo85 towo85 viakusiek kusiek
3321 0d75 390
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaodyssey odyssey
Kobiety chcą się czasem zachowywać jak dziwki. Od czasu do czasu chcą po prostu być dobrze zerżnięte. Większość. Chcą się pierdolić bez opamiętania. Większość. 
— piotr C "pokolenie IKEA"
Reposted fromobliviate obliviate viainsect insect

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam viastrangespecters strangespecters
6747 347e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaarrima arrima
(...) nagle poczułam, jak przylegam do niego każdym centymetrem skóry. Cała byłam jego, a on cały był mój.
— McFarlane Mhairi - Nie mów nic kocham cię
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafakingkrejzi fakingkrejzi
3310 4496 390

June 30 2014

5267 0b78
Reposted fromuszkowo uszkowo viainherownway inherownway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl